عشق
توی عشق،
یک افراطی بی‌مرز باشین،
روی صحبتم با هر دوتاتونه!
نظرات کاربران
UserName