آغازگر هر صبح منی
صبح را با غزل چشم تو می‌نوشم و باز
مثل هر روز، تو در مطلع شعرم هستی

مریم موسوی
نظرات کاربران
UserName