پروردگارا....
معبودم‌
نمی‌توان به نام تو نفرت ورزید
نمی‌توان به نام تو شکنجه داد
نمی‌توان به نام تو کینه ورزید.
بنام تو فقط می‌توان عشق ورزید

کمکمان کن در سختی ها عظمت و قدرت تو را فراموش نکنیم و نا امید نشویم
نظرات کاربران
UserName