ریختن زباله در آسانسور
#مسأله
اگر عمدا کاری انجام بدهیم (مثل ریختن زباله در آسانسور ) که آرامش محیط زندگی دیگران برهم بخورد و آنها آزار ببینند این کار جایز نیست.
نظرات کاربران
UserName