با تو میمانم
ای آرزوی دیده،
دلم در هوای توست...

امیرخسرو دهلوی
نظرات کاربران
UserName