مادران همیشه مادرند
زنان زود پیر می‌شوند
چون از کودکی مادرند
اول مادر عروسک‌هایشان و بعد مادر عزیزانشان و بعد مادر فرزندانشان و بعد مادر پدر و مادرشان…
نظرات کاربران
UserName