عشق واقعی
عشق واقعی رابطه ای دوطرفه است.
نه اينكه يكی به تمنا بماند و ديگری سرش جای ديگری گرم باشد.
عشق واقعی شور دارد. دو قلب را سرشار می كند و دو نگاه را بهم می دوزد. نه اينكه نگاهی نگران و چشم به در و نگاهی ديگر حواسش پرت باشد.
عشق واقعی فرو ريختن دل دارد و گرم شدن و آرام گرفتن دو آغوش...
نه اينكه آشفته و سردرگم و بلاتكليف، حواست به رفتار خشک و خشن او گير كند و از حال خوب عشق دور بمانی.
عشق واقعی دو آدم را درگير هم می كند.
احساسی كه يک طرفه شد، نامش عشق نيست!
فقط يک احساس است كه نام و دليلش را هم اغلب نمی دانيم.

شیما سبحانی
نظرات کاربران
UserName