پیراهن آبی من
پیراهن آبی را که می‌پوشی،
بوی دریا می‌دهی،
ماهی می‌شوم
در آغوشت می‌رقصم...
نظرات کاربران
UserName