حدیثی از امام علی در مورد استغفار
با استغفار خود را معطر و خوشبو کنید (حضرت علی امیرالمومنین، سلام پروردگار بر ایشان)
نظرات کاربران
UserName