پف ماهی
پف ماهی توانایی ویژه: سمی پف ماهی‌ها سمی‌ترین نرم‌تنان روی کره زمین هستند.
نظرات کاربران
UserName