خرچنگ نارگیل
خرچنگ نارگیل توانایی ویژه: قدرت این خرچنگ به دلیل چنگک‎های قوی مهارت زیادی در شکستن نارگیل دارد.
نظرات کاربران
UserName