مارمولک دم‌ برگی
مارمولک دم‌ برگی توانایی ویژه: استتار این خزنده به دلیل شباهت بدنش به برگ درختان استاد استتار است.
نظرات کاربران
UserName