اختاپوس دامبو
اختاپوس دامبو توانایی ویژه: هوشمند برخلاف نامش (دامبو) جاندار بسیار باهوشی است.
نظرات کاربران
UserName