دیو کوسه
دیو کوسه توانایی ویژه: گاز گرفتن این کوسه نادر با دندان‌های وحشتناکش مهارت زیادی در گاز گرفتن و قطعه قطعه کردن دارد.
نظرات کاربران
UserName