مرغ دله باشکوه
مرغ دله باشکوه توانایی ویژه: سپر شدن کیسه عجیب قرمزی که زیر منقار این پرنده است هم سپر است و هم به جذب جنس مخالف کمک می‎کند.
نظرات کاربران
UserName