خفاش ماهی لب قرمز
خفاش ماهی لب قرمز توانایی ویژه: ادا درآوردن این ماهی به ظاهر غمگین، با لب‌های قرمزش در کف اقیانوس راه می‌رود.
نظرات کاربران
UserName