میمون دماغ گنده
میمون دماغ گنده توانایی ویژه: تولید سر و صدا دماغ بزرگ این میمون مثل بلندگو عمل می‎کند و صداهایی را که از خود در می‌آورد چندین برابر بلند می کند.
نظرات کاربران
UserName