شاید آمدی....
نذر کرده ام امشب ،
یک تسبیح را تا آمدنت بچرخانم ُ
لب به لب...
دانه به دانه ؛
اَمــَنْ یـُجیـب بخوانم!
خدا را چه دیدی؟!


سیده فاطمه حسینیان
نظرات کاربران
UserName