دوستم بدار
اگه دوسش ندارین
شوخی شوخی باهاش نگردین
جدی جدی عاشق میشه
زندگیش میشه جهنم...

دیالوگ
نظرات کاربران
UserName