پدیده ای به نام عشق
تمام حرف من این است که
کاش آدم ها یاد بگیرند
که عشق
پدیده ای حس کردنی است
نه فکر کردنی...

نیکی فیروزکوهی
نظرات کاربران
UserName