شانه هایت را دوست دارم
شانه
کلمه به شدت عاشقانه ای ست!
که فرقی ندارد
مال تو باشد
که بکشم به موهایت
یا مال من
که سرت را بگذاری رویش

علی قاضی نظام
نظرات کاربران
UserName