دعایت میکند
گاهی دوست داری
غافلگیر شوی...
مثلا بفهمی
یکی آن دور دورها،
آنجایی که فکرش را هم نمیکردی
"دعایت میکند"

(عادل دانتیسم)
نظرات کاربران
UserName