عهد و وفا
بیا به کس نسپاریم
دست عهد و وفا
که من از آنِ تو هستم ‌
و تو هم از آنِ منی ...
(استاد شهریار)
نظرات کاربران
UserName