با تو میمانم از آغاز هر صبح
صبح است و رنگ چشم تو در آسمان دمید
صبحت بخیر ای عسلی چشم شعر من!
سیدمهدی وزیری
نظرات کاربران
UserName