دنیا با تو زیباست
تنها، پریدن راه حل اش نیست
این عشق آب و دانه می‌خواهد
پیراهنِ گلدار هم یک روز
پیراهنِ مردانه می‌خواهد ...
مریم قهرمانلو
نظرات کاربران
UserName