امنیت یعنی...
امنيت يعنى،
بانويَت كه دستهايت را ميگيرد
صورتت را كه ميبوسد...
بدانَد
ناب تر از دست هاى تو
دستى نيست...
نظرات کاربران
UserName