تو نباید بروی...
هر کسی رفت
از این دل به جهنم اما
تو نباید بروی
از دل من میفهمی؟
نظرات کاربران
UserName