جانم توییی...
گفتى مرا به عشق
كه بايد ز جان گذشت
جانم توئى
چگونه توانم از آن گذشت؟!
نظرات کاربران
UserName