یاد من باشد....
یاد من باشد دم صبح
مهربان باشم با مردم شهر
و فراموش کنم هر چه گذشت!
(فریدون مشیری)
نظرات کاربران
UserName