شب های روشن
روشنی زیاد هم جالب نیست، آدم همه چیزو می بینه و همه اونو می بینن. توی تاریکی آدم می تونه خیال کنه، چیزی، جایی، کسی منتظرشه ...
نظرات کاربران
UserName