بوسه خداحافظی سرباز عراقی. (جنگ ایران و عراق 1980-88 )
نظرات کاربران
UserName