باید غبطه خورد...
به حال روستاييا كه نگاه می‌کنم غبطه می‌خورم!
حال اونا از حال همه شهريا،
تو آپارتمان های گرون بهتره.

ما حال خوب رو كنار پريز برق گم كرديم..!
نظرات کاربران
UserName