دوستت دارم....
دوستت دارم... بفهم! دیوارها مرزها ارتش‌های جهان این همه پیامبر کتاب‌های آسمانی حتی بهشت و جهنم... برای این است که ما "دوست داشتن" را نمی‌فهمیم! ( فلورا تاجیکی)
نظرات کاربران
UserName