قدر هم دیگر را بدانیم
دوچرخه‌ی عمر در حال رکاب زدن است، تا خط پایان فاصله‌ای نیست، این شتاب عمر است که می‌رود بیایید
نظرات کاربران
UserName