تامارین امپراطور
تامارین امپراطور، یک گونه کوچک و بسیار جالب توجه از میمون هاست که در جنگل های بارانی و دشت های پرو و برزیل یافت می شود. نام این میمون ها از سبیل های سفید بلندشان نشآت می گیرد که شباهت بسیاری با سبیل امپراتور آلمانی، ویلهلم دوم، دارد.
این جاندار، یک گونه کوچک از میمون هاست؛ حتی بالغ آن بیش از ۱۷.۷ تا ۳۰.۴ سانتی متر رشد نمی کند و وزن آن به بیش از ۹۰۰ گرم نمی رسد. آنها دارای یک بدن خاکستری، یک دم قهوه ای و یک دم قرمز هستند و سبیل سفید آنها جالب توجه ترین ویژگی آنها به شمار می رود. تامارین امپراطور به عنوان یک موجود اجتماعی شناخته می شود و در گروه های کوچک با کمتر از ۲۰ عضو زندگی می کند.
نظرات کاربران
UserName