قورباغه شیشه‌ای
قورباغه شیشه‌ای توانایی ویژه ای در نامرئی شدن دارد و پوست شفاف قورباغه شیشه ای امکان مشاهده اندام داخلی را فراهم می کند
نظرات کاربران
UserName