مرتفع ترین پل جهان
کاهش فاصله زمانی بین 2 استان کشور چین از 3 ساعت به تنها 7 دقیقه به واسطه احداث مرتفع ترین پل جهان در این منطقه
نظرات کاربران
UserName