گنجی، میان دریا
جایی خواندم دستهای زنانه خیلی چیز ها را بی سروصدا سامان می دهند!
به نظرم این تعبیر درستی است از دست های زنان، دست هایی که گره های درهم پیچیده زندگی را باز می کند. مهم نیست این گره ها مغلوب تلاشی باشد که مهر مردانه یا زنانه خورده است. مهم این است که این تلاش، از عشق و صبوری نیرو می گیرد .
برای اکثر ما برخی از شغل ها با نام مردان گره خورده و وقتی نام این شغل را می شنویم تصوری مردانه از آن حرفه در ذهن ما نقش می بندد؛ اما وقتی یک شغل با معیشت ساکنان مردمان یک منطقه پیوند میخورد زن و مرد نمی شناسد. شاید باید باور کرد که در برخی شهرها، در برخی خیابان ها و برخی کوچه ها، زنان بسیاری هستند که همپای مردان، دغدغه نان دارند و به همین سبب، پا به میدان امرار معاش می گذارند . «گنجی» یکی از همین زنانی است که برای اولین بار در بندرجاسک به دل دریا زده و سال هاست که همراه همسر برای صیادی به دریا می رود. ثمره این همه سال شجاعت و تلاش، این بوده که ناخدایی قایق هم به گنجی 60 ساله سپرده شد.
عکس: سارا رجایی
نظرات کاربران
UserName