دستان هنرمند
ایران رتبه نخست صنایع دستی دنیا را دارد. در این میان زنان خوش ذوق خلاقی هستند که با استفاده از تسهیلات خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی(ره) سعی دارند این هنرها را زنده نگه دارند.زری بافی در شهرستان جاسک ریشه در اصالت و پیوند فرهنگ و آداب و رسوم زندگی زنان این شهرستان است. به طوری که از گذشته تا کنون علی رغم همه پیشرفت ها این هنر ظریف به قوت خود باقی مانده است. عروسک سازی نیز در روستای تاجمیر از توابع شهرستان سربیشه خراسان جنوبی هم از شهرت خاصی برخوردار است.
عکس: سارا رجایی
نظرات کاربران
UserName