زیبایی مخلوقات خدا
زیبایی و نهایت زیبایی را باید در هنرنمایی خدا دید دو پرنده زیبا و سبزرنگ
نظرات کاربران
UserName