پوستر جنبش بیداری اسلامی مردم بحرین
اگر چه موج بيداري اسلامي، سراسر جهان اسلام را با شدت و ضعف فرا گرفته است، اما بدون ترديد اين موج ناشي از حفظ ، اقتدار و نفوذ انقلاب اسلامي ايران در ميان ملت هاي مسلمان اين منطقه است.
آنچه كه امروز در خاورميانه عربي و شمال آفريقا به وقوع پيوسته و مردم را به خيزش عليه حكام خود واداشته است، جريان فكري انقلاب اسلامي است كه آمريكا و غرب و ديگر متحدانشان از آن واهمه داشته اند.
سقوط حكام مستبد و ديكتاتور عرب كه با 'زين العابدين بن علي' در تونس و سپس 'حسني مبارك' در مصر آغاز شد، اينك به سقوط 'معمر قذافي' در ليبي رسيده و در آينده اي نزديك يمن و بحرين را نيز در بر خواهد گرفت و قطعا حكام ديگر كشورهاي اين منطقه را دچار چالش خواهد كرد.
نظرات کاربران
UserName