پوستر جنبش بیداری اسلامی
اگر چه به نظر مي رسد موج بيداري اسلامي در خاورميانه و شمال آفريقا در مراحل اوليه خود مي باشد و در آينده اي نزديك اين موج گريبان ديگر حاكمان منطقه را خواهد گرفت، اما به نظر مي رسد كه كشورهاي غربي بعد از قرن ها تبليغ دين ستيزي و تلاش براي به حاشيه راندن دين در زندگي مردم منطقه شكست خورده و بايد منتظر شروع نهضت بيداري اسلامي در كشورهاي خود باشند.
روزي كه امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، انقلاب اسلامي كشورمان را انفجار نور تعبير و روز جهاني قدس را پايه گذاري كردند، به رسالت جهاني اين انقلاب مي انديشيد و يقين داشتند كه بيداري اسلامي به زودي منطقه و جهان را فرا خواهد گرفت.
نظرات کاربران
UserName