پیاز و دیابت
کسانی که دیابت یا همان مرض قند دارند پیاز بخورند
نظرات کاربران
UserName