لیگ بین المللی اسکی آلپاین
لیگ بین المللی اسکی آلپاین در رشته مارپیچ بزرگ در پیست اسکی بین المللی دیزین سه شنبه ۱۸ دی برگزار شد. حدود 30 ورزشکار در قسمت بانوان و آقایان به رقابت پرداختند .در قسمت آقایان محمد کیا دربند سری، بهنام کیا شمشکی پوریا سوه شمشکی و در قسمت خانم ها عاطفه احمدی، مرجان کلهر و میترا کلهر مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.
نظرات کاربران
UserName