خداحافظی موشی
وقتی از پشت شیشه ازش خداحافظی میکنی و بغض گلتو گرفته
نظرات کاربران
UserName