بارش برف زمستانی در استان تبریز
نخستین برف زمستانی از شامگاه چهارشنبه ۱۲ دی ماه در استان تبریز آغاز شد و این استان را سفید پوش کرد
نظرات کاربران
UserName