آموزش سربازی به روایت تصاویر
این تصاویر مربوط است به مرکز آموزش خدمت سربازی 01. این پایگاه محل آموزش فنون و یادگیری تاکتیکهای نظامی برای مشمولان خدمت مقدس سربازی است.
نظرات کاربران
UserName