ترامپ ۲۰۱۸ سه‌برابر دروغگوتر‌شد
رسانه های آمریکایی: ترامپ ۲۰۱۸ سه برابر دروغگوتر شد / بررسی رسانه های غربی از عملکرد «دونالد ترامپ» در سال ۲۰۱۸، حکایت از افزایش شدید میزان وابستگی رئیس جمهوری آمریکا به توئیتر در حوزه های داخلی و خارجی دارد اما افزایش سه برابری اشتباهات و دروغ گویی های وی را هدفمند و برنامه ریزی شده می داند.
نظرات کاربران
UserName