برف در تبریز و اردبیل
بارش برف در اولین روز های زمستان، تبریز و اردبیل را سفیدپوش کرد. این بارش ها و برودت هوا، باعث تعطیلی برخی از مقاطع تحصیلی شد.

عکس: امیر صادقی-رضا خانبابایی
نظرات کاربران
UserName