بازار ماکیان در تولَم شهر
بازار محلی تولم شهر، یا مرجَغل (مرجقل) یکی از بازارهای هفتگی پررونق استان گیلان در شمال ایران است که هر هفته روز های پنج شنبه در این شهر برگزار می شود. در بخشی از این بازار ماکیان و پرندگان خرید و فروش می شوند.
عکس: علی شفیعی کلی
نظرات کاربران
UserName